El Col·legi de Periodistes ha sol·licitat formalment a la delegada del Govern a Catalunya que els professionals de la informació i la comunicació disposin d’un epígraf propi a l’Impuesto de Actividades Económicas (IAE) i a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Actualment, aquests treballadors són igualats a altres professions –la major part de les quals, de caràcter artístic-,amb conseqüències greus, com ara la dificultat d’accés a ajuts públics.

A la delegada del Govern a Catalunya, se li va explicar que, actualment, hi ha consolidats els estudis universitaris de jornalisme i comunicació, els quals confereixen competències multidisciplinàries que permeten de realitzar activitats professionals diverses (sigui als mitjans de comunicació com als gabinets de premsa o de comunicació de l’empresa), i que, a hores d’ara, no hi ha correspondència entre aquestes professions i les corresponents classificacions d’activitats. El Col·legi considera que un epígraf a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) -impost que s’aplica tant a autònoms com a societats i que cal processar quan hom registra l’activitat a Hisenda per a poder facturar- és fonamental a l’hora de triar i definir correctament l’activitat empresarial i professional, així com les obligacions fiscals. A més, sense un epígraf, hi ha dificultat per a accedir a línies d’ajut, subvencions o licitacions públiques, entre d’altres.

D’altra banda, el CNAE -que té una clara finalitat estatística- ha adquirit, amb la situació actual de pandèmia, una gran transcendència pel vincle amb els ajuts dels ERTO. Molts professionals hi han estat perjudicats per no tenir una correcta classificació de la seva activitat.

La trobada amb la delegada del Govern, a més, va servir per a informar-la de la situació del món jornalístic i de la comunicació i també d’altres aspectes impositius i fiscals, com l’IVA que han de pagar els autònoms. El Col·legi demana un aclariment de la llei amb l’objecte que, els professionals i empreses de la comunicació i el jornalisme, puguin desgravar correctament les despeses associades a les seves activitats professionals. Darrerament, s’han rebut planys de col·legiats que han estat objecte d’inspeccions fiscals i que demanen que s’hi mantingui un mateix criteri i que s’hi acceptin les despeses inherents a l’activitat professional.          

Llegeix articles amb temes relacionats: , , , ,