L’actual igualació a col·lectius artístics en dificulta l’accés a ajuts