Plataforma per la Llengua ha guanyat el litigi contra Securitas Direct arran de la negativa de l’empresa de seguretat a facilitar a un ciutadà un contracte en català. Després d’un any, el poder judicial ha homologat l’acord extrajudicial segons el qual l’empresa es compromet a garantir els drets lingüístics del client.

El juliol del 2019, el client va voler contractar un servei d’alarma de l’empresa sueca, la qual li va enviar en castellà el correu i el contracte per dur a terme el tràmit. El client va respondre dient que volia rebre tota aquella informació contractual en català i l’empresa va tornar-li a enviar en castellà. Ell hi va insistir, mirant de fer valer un dret que està protegit pel Codi de consum de Catalunya i aquest cop ja no va rebre resposta.  

Set mesos després, el client va enviar un altre correu electrònic per reclamar la informació i la documentació en català. L’empresa va respondre el següent: “Estimado cliente: Con el fin de dar respuesta a su solicitud, necesitamos que nos escriba en inglés o en español”. Va ser llavors quan va decidir posar els fets en coneixement de Plataforma per la Llengua.

El març del 2020 l’entitat va enviar una missiva a l’empresa en què advertia que el Codi de consum de Catalunya recull, als apartats a) i c) de l’art. 128.1, el dret de rebre en català la documentació contractual i els documents que hi facin referència. Aquesta carta no va ser resposta per Securitas Direct.

La demanda reclamava  una “obligació de fer” (compromís jurídic) perquè l’empresa enviés la informació contractual en català. També es reclamaven danys i perjudicis, tant pel fet que el client no va poder accedir a l’oferta en el moment en què estava vigent, com pel fet que l’empresa el va menystenir com a consumidor i li va exigir una resposta en castellà o en anglès, una llengua que no és ni tan sols oficial a Catalunya.

Quan el  jutjat va decidir que es fes un judici oral, Securitas Direct va voler evitar aquesta situació i va proposar un acord extrajudicial. Atès que l’empresa accedia a traduir el contracte al català, a abonar al client la diferència entre l’oferta feta el 2019 i el preu actual del servei i a sufragar les costes judicials, es va accedir a aquest acord.

Aquest estiu, després de més d’un any, el jutjat ha fet pública la interlocutòria en què es reconeixen les obligacions de l’empresa d’indemnitzar el client i d’enviar-li el contracte en català. És el primer cop que un jutjat avala l’obligació de les empreses de facilitar la informació contractual en català, cosa que reafirma la vigència de la normativa lingüística prevista al Codi de consum de Catalunya.

Llegeix articles amb temes relacionats: , , , ,