Un calabós gallec censura l’enviament d’un llibre a un penat per raons de seguretat