Biden i Sánchez només pacten acollir col·laboradors de Washington i Defensa no sap res de les 17.000 tones d’armament que Aznar va enviar a l’exèrcit afgà