Tristament, en un país ocupat fa tres segles, l’ocupant controla tots els mitjans de comunicació principals i els orienta a parts diferents