Es tracta d’una discriminació sense precedents coneguts a Europa