El Sindicat de Llogaters i Llogateres ho considera “insultant” per a les víctimes de de l’especulació immobiliària