Ho fa a 300 metres de la Generalitat i n’imita el logotip