“El so del crac” donarà visibilitat als més de 4.000 casos de maltractaments de l’Estat espanyol entre 1960 i 2014