Augmenten els sectors contraris al sistema que consideren que ell i WikiLeaks són dissidència controlada