Es commemora l’entrada de Jaume I a la ciutat de València el 1238