FACUA-Consumidors en Acció adverteix que la nova legislació que transposa la directiva europea sobre copyright, l’anomenada Llei Iceta, és un perill per a la llibertat d’informació i expressió, atès que obre la porta a les plataformes audiovisuals a censurar en directe l’emissió de continguts que considerin pirates sense garanties prèvies judicials.

El Reial Decret Llei 24/2021 transposa la Directiva europea 2019/789, que recull les noves normes que s’apliquen als drets d’autor en l’àmbit de la Unió Europea (UE), entre d’altres. A la pràctica, el seu article 73 obliga les plataformes a censurar per mitjà d’algoritmes qualsevol contingut subjecte a propietat intel·lectual pujat pels usuaris del qual no tinguin autorització per a la seva emissió si no volen incórrer en responsabilitats, saltant-se així qualsevol procediment judicial previ.

En aquest sentit, Facua critica que el govern de Pedro Sánchez hagi introduït elements de censura prèvia “que només beneficien les grans empreses audiovisuals”, i que retiraran contingut de la xarxa de manera preventiva simplement per l’actuació de robots que les plataformes d’emissió implementin.

D’aquesta manera, encara que els usuaris les emissions dels quals siguin retirades disposen d’un termini de 10 dies per reclamar, la mesura cautelar no se suspèn, per la qual cosa el contingut romandrà sense estar accessible fins que es resolgui el procediment.

Tot plegat, a més, sense que la decisió prèvia d’eliminar aquest contingut sigui duta a terme per cap jutge, sinó per algoritmes que hauran d’implementar les empreses privades de transmissió per evitar incórrer en responsabilitats. La intervenció humana només es produirà durant el procediment que es durà a terme després que un usuari presenti una reclamació per aquesta retirada, però no pas abans.

Endemés, Facua considera “lamentable” que l’executiu espanyol hagi decidit realitzar la transposició de l’esmentada directiva europea per mitjà d’un Reial Decret Llei, eliminant així qualsevol possibilitat de debat parlamentari i públic i sense transparència. Aquesta normativa haurà de ser convalidada pel Congrés en un termini de 30 dies, però només permet la seva aprovació o derogació en bloc atès que transposa directives europees diferents.

Llegeix articles amb temes relacionats: , , , ,