La Mesa de Normalització Lingüística de Galícia ha alertat que la Xunta de Feijóo deixa fora dels ajuts els mitjans de comunicació que empren el gallec, com ara Nos, Praza.gal o GConfidencial. L’organisme recorda que l’article 12 de la Carta Europea de les Llengües estableix que els poders públics es comprometen a fomentar i facilitar la creació i/o manteniment de, com a mínim, un òrgan de premsa en la llengua minoritzada.

Aquesta normativa també determina que les autoritats han de cobrir les despeses suplementàries dels mitjans de comunicació que emprin aquestes llengües regionals o minoritàries, en el cas que la llei prevegi una assistència financera en general per als mitjans.

Però la Mesa explica que la Xunta contravé sistemàticament la Carta i fa justament tot el contrari, motiu pel qual ho denunciarà al Consell d’Europa “perquè no es pot permetre que els mitjans en gallec es quedin sense ajudes per publicar en gallec pel simple fet de publicar en aquesta llengua”.

Llegeix articles amb temes relacionats: , , , , , , ,