El nomenament de Ferran López s’afegeix al d’Antonio Escudero, amb un passat tèrbol com a empresari