Els partits, pretesament rivals, i els mitjans de comunicació ho tapen