Deixaran de ser equiparats a d’altres professions, la majoria de caràcter artístic, si tira endavant la iniciativa inclosa als pressupostos estatals per al 2022