El tribunal reconeix que tenen dret a demanar al judici la compareixença dels agents de la Guardia Civil encarregats de la investigació