Laporta fitxa Toni Cruz (La Trinca) per modernitzar la cadena televisiva del club