Les incoherències de la versió oficial i la censura cap a qui les manifesta obliguen a demanar-nos-ho