El cap de drets lingüístics de l’entitat, Òscar-Adrià Ibáñez, demana al relator especial Fernand de Varennes que protegeixi els drets dels catalanoparlants