Malgrat les diferències amb Catalunya, és important conèixer tots els casos de referèndums guanyats i no aplicats