Ha desestimat el recurs de la Generalitat contra la suspensió de l’ajornament i hi dictarà sentència definitivament abans del 8 de febrer