Otegi va llegir, dilluns, un comunicat que no ha satisfet tothom