Solament el maquinista i l’exdirector de Seguretat d’ADIF en resulten investigats; un documentari narra les deficiències de la màquina i la infraestructura