La Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya envia una carta a la presidenta de la CCMA per denunciar un humor tronat basat en prejudicis i estereotips que afecta la convivència