Creu que la institució és l’esperança davant la manca de proposta per culminar la independència, si bé ell no va voler concretar-la quan en tenia l’oportunitat