La Universitat de Lleida (UdL), que és l’única universitat de Catalunya que ofereix formació en occità, ha suprimit les assignatures optatives en occità del grau de Filologia Catalana i Estudis Occitans. Actualment tan sols resten sis assignatures en occità i una en occità i català alhora.

Durant el curs 2019-2020 s’oferien gairebé el doble de matèries en llengua d’oc, que eren: Occità Referencial III, Occità Referencial IV, Aranès II, Aranès III i Sociolingüística Occitana. Actualment els estudiants solament poden cursar Occità Referencial I i II, Aranès I, Literatura Occitana I i II i Dialectologia Catalana i Occitana (que és en català i occità segons el pla d’estudis).

Segons la UdL, aquesta supressió és causada per la política de restriccions que aplica la universitat i que obliga a treure seixanta crèdits de matèries optatives (l’equivalent a 10 assignatures). La decisió l’hauria presa el Departament de Filologia Catalana i Comunicació després de consultar amb diversos alumnes i diversos professors.

A l’hora d’ara, la UdL és l’única universitat del país en què es poden cursar estudis occitans. Aquesta universitat es va oposar a la creació d’un grau de Filologia Catalana i Estudis Occitans a la UB amb l’argument que arran de la poca demanda d’estudiants d’aquest grau que hi havia, l’augment de l’oferta reduiria el nombre d’inscrits a la UdL.

Finalment cal tenir present que aquests són els estudis que han de cursar els professors d’aranès.

Llegeix articles amb temes relacionats: , ,