Un dels castellanismes més emprats per la gent és el mot “algo”. He arribat a veure gent que se sorprenia enormement quan els deia que “algo” és un castellanisme. Però avui no parlaré d'”algo”, sinó del mot que hom fa servir quan vol evitar el castellanisme: el mot “quelcom”.

Molta gent fa servir el mot “quelcom” com si fos un equivalent total d'”algo” però, en realitat, no ho és. “Quelcom” es fa servir en frases afirmatives (ex: “et vull dir quelcom”) però no en frases interrogatives o condicionals (la frase “m’has de dir quelcom?” és incorrecte). En les frases interrogatives o en les condicionals el substitut d'”algo” (i de “quelcom”) és l’adverbi “res” (ex: “m’has de dir res?” “hi puc fer res?” “si en saps res, digues-m’ho”). Per tant, tinguem això present quan fem servir el “quelcom”.

Llegeix articles amb temes relacionats: ,