El col·lectiu de psicòlegs amb titulació estrangera que viu a Espanya ha enviat una carta a Pedro Sánchez per demanar-li l’homologació de la seva formació universitària atenent una normativa vigent d’ençà 2014. Aquesta llacuna els ha deixat atrapats en una dinàmica de “canvis arbitraris de directives i maltractaments que ens deixen en un estat de total indefensió i sense horitzó de futur”.

Els afectats s’han agrupat en el Moviment de Psicòlegs Migrants, que acull ciutadans de setze països amb titulacions estrangeres tant del marc europeu com extracomunitàries. També inclou espanyols que, després d’haver-se format a l’estranger, s’han trobat amb el mateix problema a l’hora de tornar.

La queixa principal és que les llicenciatures estrangeres, que abans eren homologades a les espanyoles, no es poden homologar ni tan sols per un nivell inferior com el de Grau. El col·lectiu entén que la intenció amb què es va aprovar el RD 967/2014 era bona, atès que volia facilitar els tràmits per a aquelles professions no regulades atorgant-los una equivalència “però en fer-ho no es va tenir en compte l’ordenament jurídic vigent ni la interacció de la nova norma amb altres institucions jurídiques”.

Així doncs, el fet de no incloure Psicologia entre les professions regulades va topar amb els requisits legals per la col·legiació al Col·legi Oficial de Psicologia i amb els requisits legals d’accés al Màster en Psicologia General Sanitària fins al punt que “per a ambdues es requereix grau espanyol i homologació però la segona ja no existeix”.

Aleshores, els qui presentaven els tràmits després de la norma “no es trobaven en igualtat de condicions amb els qui ho havien fet abans”, i obtenien en comptes d’un reconeixement de Nivell MECES 3 una equivalència que no els servia per col·legiar-se ni accedir a fer el màster habilitant de psicòleg general sanitari.

En conclusió, el col·lectiu demana la regulació del grau espanyol de psicologia i l’habilitació de l’homologació als psicòlegs amb titulació estrangera, així com un augment de places PIR i PEPC “per poder fer front de manera conjunta a la crisi de salut mental en què estem immersos”. Atenent un estudi de 2021 realitzat a 107 psicòlegs migrants de 12 països, la situació actual els ha abocat a problemes d’ansietat, depressió, dificultats per dormir i una sensació de malestar generalitzat.