El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha convocat eleccions per elegir el degà i els membres de les Juntes de les demarcacions de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Terres de l’Ebre i Catalunya Central. Se celebraran el 3 de maig entre les 9h i les 19h. Els degans i els membres de les juntes són elegits, cada quatre anys, per sufragi entre les persones col·legiades i adscrites a cadascuna de les demarcacions, respectivament, mitjançant elecció oberta, lliure i secreta que es realitzarà pel procediment de llistes obertes.

El cens electoral està disponible a les seus de totes les demarcacions del Col·legi i penjat a la intranet del web. Per a consultar-lo primer cal identificar-se com a col·legiat i és imprescindible ser al cens per poder exercir el dret a vot i la data límit per impugnar-lo acaba avui. La Junta Electoral Central resoldrà motivadament, mitjançant escrit dirigit a la persona recurrent, dins del termini màxim dels 10 dies següents a la seva impugnació.

Llegeix articles amb temes relacionats: ,