La racionalitat mai ha estat una característica habitual als cossos de policia i el proppassat abril les oposicions d’una promoció ja van haver de rebaixar les exigències ortogràfiques. Ara cap dels onze aspirants al càrrec de policia local de Cartagena ha estat capaços de superar el test psicotècnic –ni tan sols el responsable interí-, atès que van quedar lluny dels barems mínims d’intel·ligència general, comprensió, problemes lògics i de xifres, així com d’imaginar objectes en diverses dimensions, expressar idees amb paraules, memòria visual i escriptura.

Així doncs, el tribunal va declarar vacant una plaça que es tornarà a convocar més endavant.

Llegeix articles amb temes relacionats: , ,