Alex Salmond crea un nou partit i repeteix amb Sturgeon el model Mas vs Puigdemont Catalunya i Escòcia no són independents malgrat tenir majoria als seus Parlaments durant tres legislatures

Catalunya i Escòcia no són independents malgrat tenir majoria als seus Parlaments durant tres legislatures