Metges de família, infermers, llevadores, zeladors, fisioterapeutes, pediatres o tècnics superiors d’anàlisis clíniques. Un total de 18.000 professionals d’aquests àmbits esperen encara els resultats del concurs que van fer a la fi de 2018 a l’Institut Català de la Salut (ICS), però sembla que s’han fet fonedissos. El més gran proveïdor del Servei Català de la Salut -ens assegurador de la cobertura sanitària universal a Catalunya- no n’ha publicat les notes, per bé que, fa més d’un any, els candidats hi van lliurar els mèrits i els sindicats hi van adreçar una carta.

La resposta de l’empresa pública més gran del país –la qual atén sanitàriament vora sis milions de persones- ha estat el silenci i una bossa de feina totalment paralitzada, que provoca casos surrealistes com ara el d’una interina que desconeix si la seva plaça ha estat posada en concurs, o bé els de persones en actiu que no tenen punts a la bossa, mentre que d’altres, que sí en tenen, són a l’atur.

La situació resulta especialment greu en el context actual de la Covid-19 i és un peix que es mossega la cua: els tècnics superiors sanitaris poden extreure mostres però, per contra, no les poden injectar, atès que aquesta feina és reservada als infermers; la Generalitat es plany de la disminució d’aquest col·lectiu. Els 18.000 afectats s’han organitzat a les xarxes socials (Telegram, Facebook i Twitter) per a fer-ne rebombori, però l’horitzó d’una vaga s’entreveu molt llunyà en uns moments de xifres altes d’encomanaments, malalts i morts.